Bestyrelse - Orø Beboerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Bestyrelse

Beboerforening

Formand

Jens Bloch

Brøndevej 54

2149 0241

jens.bloch@hotmail.com

Næstformand

Peter Bach Larsen

Stenbjergvænget 35

4078 6523

Kasserer

Henrik Persson

Enghaven 50

2999 1612

henrik@enghaven-oroe.dk

Best. medlem

Helene Garly

Stauninggårdsvej 2

2972 9922

Best.medl.

Jette Maja Porting 

Næsbyvej 28

4070 3013 
jette@gis-international.com

Repr. i Danske Småøer
Peter Bach LarsenRepr. i Orø-kontoret

Peter Bach LarsenRepr. i færgekontaktudv.
Henrik Persson
     

Revisor Hanne Duelund


Revisorsuppleant Erling Bjørn Jensen


Bestyrelsesmøder afholdes almindeligvis hver den anden tirsdag i måneden, undtagen i juli og december.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu