Bestyrelse - Orø Beboerforening

Gå til indhold

Hoved menu:

Bestyrelse

Beboerforening

Formand

Jens Bloch

Brøndevej 54

 

2149 0241

jens.bloch@hotmail.com

Næstformand

Gitte Busk-Clausen

Østre Strandvej 70

 

2423 7978

gitte_oro@yahoo.dk

Kasserer

Henrik Persson

Enghaven 50

 

2999 1612

henrik@enghaven-oroe.dk

Sekretær

Berit Tannebæk

Bygaden 9

5947 0314

2258 3717

berit_tannebaek@live.dk

Best.medl.

Peter Bach Larsen

Stenbjergvænget 35

5946 7202 
4078 6523

1. suppleant

Cathrine Dolleris

Kattekærstræde 8


 2041 1586

2. suppleant Tanja Duurlang
Bygaden 42
 
2614 5891
Ekstra suppleant Helene Garly
Stauninggårdsvej 2

2972 9922


Repr. i Danske Småøer
Peter Bach Larsen
Repr. i OrøHallen

Berit TannebækRepr. i Orø-kontoret
Peter Bach Larsen
       
Repr. i færgekontaktudv. Henrik PerssonRevisor Hanne DuelundRevisorsuppleant Erling Bjørn JensenBestyrelsesmøder afholdes almindeligvis hver den anden tirsdag i måneden, undtagen i juli og december.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu